falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Archiwum wiadomości


Bezpośrednie sterowanie momentem - falowniki DTC

Bezpośrednie sterowanie momentem - falowniki DTC

Najistotniejszym elementem metody sterowania DTC jest estymacja wektora strumienia skojarzonego stojana silnika. W celu wyestymowania wektora strumienia stojana musimy znać wartość wektora napięcia stojana.
Wektor ten może zostać wyliczony na podstawie napięć zmierzonych na wyjściu falownika lub oszacowany na podstawie stanu kluczy falownika według specjalnego wzoru. O ile głównym źródłem błędu estymacji jest rezystancja stojana, to jej wpływ maleje wraz ze wzrostem prędkości i napięcia silnika. Dzięki temu DTC ma doskonałą dokładność momentu obrotowego w szerokim zakresie prędkości. Ponadto DTC zawiera zaawansowane sposoby minimalizacji błędu szacowania przy niskich prędkościach silnika.

DTC dąży do bezpośredniego sterowania strumieniem i momentem obrotowym silnika, zamiast próbować sterować tymi zmiennymi pośrednio, jak robią to napędy prądu stałego lub napędy prądu przemiennego sterowane wektorowo. Oddzielne pętle sterowania momentem obrotowym i prędkością tworzą pełny system DTC współpracujący ze sobą w sposób zintegrowany.

O ile głównym źródłem błędu estymacji jest rezystancja stojana, to jej wpływ maleje wraz ze wzrostem prędkości i napięcia silnika. Dzięki temu DTC ma doskonałą dokładność momentu obrotowego w szerokim zakresie prędkości. Ponadto DTC
zawiera zaawansowane sposoby minimalizacji błędu szacowania
przy niskich prędkościach silnika.

Falowniki ze sterowaniem DTC można stosować dla silników asynchronicznych, synchronicznych, z magnesami trwałymi i reluktancyjnymi.

ABB wprowadziła swój pierwszy przemysłowy napęd AC z bezpośrednim momentem obrotowym na rynek w 1995 r. Obecnie najbardziej powszechnym falownikiem ABB ze sterowaniem DTC jest falownik maszynowy serii ACS800-M04. Zakres mocy: 0.37 do 45 kW przy zasilaniu 230 do 500 V, obudowa w stopniu ochrony IP20 w standardzie. Wbudowana, zintegrowanna funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) w standardzie, możliwość integracji zaawansowanego modułu funkcji bezpieczeństwa (FSO-12 i FSO-21). Dostępne są niestandardowe wersje oprogramowania dla zastosowania w konkretnych aplikacjach napędowych. Szeroki zakres dostępnych modułów komunikacyjnych umożliwia pracę w praktycznie każdym systemie automatyki.

Mimo bardzo zaawansowanego systemu sterowania firma ABB zadbała o prosty i łatwy w obsłudze system programowania falownika za pomocą graficznego panela operatorskiego. Doskonałym uzupełnieniem jest oprogramowanie aplikacyjne IEC 61131-3 dostępne opcjonalnie, które daje ogromne możliwości dostosowania funkcji programowych przemiennika do własnych potrzeb.

W informacji wykorzystano materiały firmy ABB:
DTC. A motor control technique for all seasons
Instrukcja obsługi ACS880


2021-09-22 informacja własna 6185