falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

falownik MFC 710


wszystkie falowniki firmy Twerd
AFC 120 AFC 150 AFC 200 MFC 310 MFC 311 MFC 710
Ocena: 3.78/5 | liczba opinii: 118
falowniki MFC 710
 • sterowanie skalarne
 • sterowanie wektorowe
 • pompy
 • wentylatory
 • taśmociągi
 • napędy glówne maszyn, ciężka praca

 • Wyjście 0 - 400 Hz, 3 x 400V
 • Sterowanie:

  U/f (liniowy/kwadratowy),
  Wektorowe (czujnikowy/bezczujnikowy)

  • Wyciągalny panel sygnalizacji i sterowania z wyświetlaczem LCD
  • Wbudowany sterownik (PLC)
  • Wbudowany kalkulator nawijakowy
  • Wbudowany sterownik zestawu pomp lub wentylatorów
  • Zintegrowany regulator PID
  • Wbudowany moduł komunikacyjny RS232/RS485 (Modbus)
  • Programowalne prędkości stałe
  • Funkcja motopotencjometru
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia enkodera
  • Pomijanie programowalnych pasm częstotliwości rezonansowych
  • Definiowane kształty i nachylenia charakterystyk zadajnika prędkości (liniowe, "krzywa S")
  • Możliwość pracy z regulacją momentu
  • Identyfikacja parametrów silnika
  • Programowalna struktura:
  • przełączalne warianty sterowania (A,B),
  • zadajnik prędkości (panel sterowania, wejście analogowe, regulator PID, motopotencjometr, blok funkcyjny),
  • zadajnik momentu (wejścia analogowe, blok funkcyjny),
  • sterowanie startem i kierunkiem (panel sterowania ,wejście cyfrowe, blok funkcyjny),
  • programowalne wejścia cyfrowe: start, kierunek, blokada pracy, usterka zewnętrzna, kasowanie usterki,
  • programowalne wyjścia cyfrowe: gotowość, praca, awaria, nie awaria, ostrzeżenie, przekroczenie zaprogramowanej temperatury radiatora, osiągnięcie prędkości zadanej, prędkości progowej, ograniczenie prądu, blok funkcyjny),
  • programowalne wyjścia analogowe: częstotliwość, prędkość obrotowa, natężenie prądu wyjściowego, napięcie, obciążenie, dowolny blok funkcyjny,
  • Pomiar całkowitego czasu pracy (godziny)
  • Układ blokad i diagnostyki
  • Zabezpieczenie klawiatury systemem kodów dostępu
  • Wbudowany filtr RFI (do mocy 15kW)
  • Możliwość przechowywania w pamięci parametrów 4 silników
  • Zdefiniowane zestawy parametrów fabrycznych
  • Zegar czasu rzeczywistego

  Zasilanie

  Napięcie Uin / częstotliwość

  3-fazowe : 400V -15% +10% / 45 ... 66Hz

  Wyjście

  Napięcie / częstotliwość

  0 ... Uin [V] / 0,0 ... 400Hz

  Rozdzielczość częstotliwości

  0,01Hz (wektor)

  Sterownik

  Modulator

  SVPWM

  Tryby pracy

  Skalarny U/f liniowy / kwadratowy
  Wektorowy DTC-SVM bezczujnikowy
  Wektorowy DTC-SVM z czujnikiem położenia kątowego

  Częstotliwość kluczowania

  2 ... 15kHz, także nośna losowa

  Zadawanie prędkości obrotowej

  Wejścia analogowe, panel sterujący, motopotencjometr, regulator PID, łącze RS232 lub RS485 oraz inne możliwości.
  Rozdzielczość 0,1% dla wejść analogowych lub 0,1Hz / 1 rpm dla panelu sterującego i RS.

  Wejścia/ wyjścia sterujące

  Wejścia analogowe

  3 wejścia analogowe:
  WeA0: tryb napięciowy 0(2) ... 10V, Rin ≥ 200kΩ;
  WeA1, WeA2: tryb napięciowy 0(2) ... 10V, Rin ≥ 100kΩ; tryb prądowy 0(4)...20mA, Rin = 250Ω,
  Tryb pracy i polaryzacja wybierane za pomocą parametrów i zworek. Dokładność 0,5% pełnego zakresu.

  Wejścia cyfrowe

  6 wejść cyfrowych separowanych 0/(15...24)V. Rin ≥ 3kΩ

  Wyjścia analogowe

  2 wyjścia 0(2)...10V / 0(4)...20mA - konfiguracja za pomocą parametrów i zworek, dokładność 0,5%.

  Wyjścia cyfrowe

  3 przekaźniki K1, K2 i K3 – zdolność wyłączania: 250V/1A AC, 30V/1A DC,
  1 wy otwarty kolektor 100mA/24V.W pełni programowalne źródło sygnału.

  Komunikacja

  Złącza

  RS232, RS485 z optoizolacją

  Protokół komunikacyjny

  MODBUS RTU. Funkcja 3 (Read Register); Funkcja 6 (Write Register).

  Prędkość transmisji

  1200, 2400, 9600 lub 19200 bit/s

  Możliwości

  Zdalne sterowanie pracą oraz programowanie wszystkich parametrów przemiennika.

  Funkcje specjalne

  Regulator PID

  Wybór źródła zadajnika i źródła sygnału sprzężenia zwrotnego, możliwość negacji sygnału uchybu, funkcja SLEEP i kasowania wyjścia na STOP, ograniczanie wartości wyjściowej.

  Sterownik PLC

  Możliwość przejęcia kontroli nad pracą układu i sterowania START / STOP, kierunkiem oraz częstotliwością, możliwość kontroli dowolnego procesu zewnętrznego bez dołączania zewnętrznego sterownika PLC.
  48 uniwersalnych bloków funkcyjnych, 43 funkcje: proste bloki logiczne i arytmetyczne, blok sekwensera 8 stanowego, 2 multipleksery 8 wejściowe, blok kształtowania krzywej, maksymalny czas wykonywania programu PLC: 10ms.

  Sterownik Zespołu Pomp

  Do 5 pomp w kaskadzie.
  Praca sterowana przez regulator PID lub przez bezpośredni zadajnik
  Każda pompa programowana indywidualnie do pracy z falownika lub na sieć a także blokowane.
  Automatyczne wymiany pompy przewodniej po zadanym czasie pracy.

  Zestawy Parametrów Fabrycznych

  Dostępne jest 9 zestawów parametrów fabrycznych:
  - Lokalne: sterowanie z klawiatury,
  - Zdalne: sterowanie za pomocą wejść cyfrowych/analogowych,
  - Lokalne/Zdalne: przełączalny sposób sterowania lokalne/zdalne,
  - PID: zadawanie prędkości z regulatora PID,
  - Motopotencjometr: zadawanie prędkości syganłem „zwiększ/zmniejsz” z wejść cyfrowych,
  - Częstotliwości stałe: praca z częstotliwościami stałymi, przełączanie za pomocą wejść cyfrowych,
  - Regulacja momentu: zadawanie momentu sygnałem z wejścia analogowego, sterowanie wektorowe,
  - Pompy: sterowanie zespołem pomp,
  - Nawijak: zadawanie momentu z kalkulatora nawijakowego, sterowanie wektorowe.

  Dodatkowe funkcje Panelu

  Definiowanie wielkości Użytkownika do bezpośredniej obserwacji zmiennych procesu – wybór jednostki, skali, źródła danych (np. ze sterownika PLC).

  Definiowanie zadajników Użytkownika do bezpośredniej zmiany przebiegu zmiennych procesu – wybór parametrów jednostki i skali.

  Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD.

  Zabezpieczenia

  Zwarciowe

  Zwarcie na wyjściu układu.

  Nadprądowe

  Wartość chwilowa 3,5 In;; Skuteczna 2,5 In

  Nadnapięciowe AC/DC

  1,47 Uin (Uin = 400V) AC; 750V DC

  Podnapięciowe

  0,65 Uin

  Termiczne układu

  Czujnik temperatury radiatora, 85oC dla mocy układu ≤ 15kW, 75oC pozostałe.

  Termiczne silnika

  Limit I2t, czujnik temperatury silnika.

  Kontrola komunikacji z Panelem

  Ustawiany dopuszczalny czas utraty komunikacji.

  Kontrola komunikacji przez RS

  Ustawiany dopuszczalny czas utraty komunikacji.

  Kontrola wejść analogowych

  Sprawdzanie braku „żyjącego zera” w trybach 2...10V i 4...20mA.

  Kontrola symetrii obciążenia

  Np. przerwa jednej z faz silnika.

  Niedociążenie

  Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia.

  Utyk

  Zabezpieczenie przed utykiem silnika


 • infolinia: 48 331 20 57 - napisz do nas