falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

Nota prawna


Polityka prywatności

Dane prezentowane w ramach serwisu internetowego falowniki.com stanowią wyłącznie informację poglądową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Na mocy umów zawieranych z poszczególnymi podmiotami udostępniającymi informacje serwisowi internetowemu falowniki.com, wspomniane podmioty przejmują odpowiedzialność i zwalniają niniejszym PSA od odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy przedsiębiorstwa, przez prezentowanie uzyskanych od nich informacji. PSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach serwisu internetowego falowniki.com. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w serwisie internetowym falowniki.com są zastrzeżone przez odpowiednie firmy. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych w serwisie internetowym falowniki.com są zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego. 

Prywatność

Ochrona prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym prezentujemy niniejszą stronę, która ma na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu. W swoich bazach posiadamy dane pochodzące z: aplikacji dostępnych w serwisie falowniki.com W bazach tych przechowywane są dane użytkowników, którzy wyrażą chęć skorzystania z danego rodzaju usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza. Wyjątek stanowią opinie i komentarze przesłane przez autorów. Informacje te są automatycznie, bezpośrednio po wypełnieniu odpowiedniego formularza, umieszczane w serwisie. Osoby wypełniające dany formularz są świadome, iż przesłane przez nie informacje będą widoczne dla reszty osób odwiedzających serwis. organizowanych ankiet i konkursów Dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane jedynie do momentu zakończenia danej ankiety bądź konkursu i służą jedynie do przesłania nagród ewentualnym zwycięzcom. logów serwera i plików cookies Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy dane dotyczące wykorzystania poszczególnych działów serwisu przez użytkowników. Informacje te, zawarte w logach serwera, obejmują adres IP, dokładną datę skorzystania z serwisu, dokładny adres obejrzanego dokumentu, rodzaj przeglądarki internetowej oraz nazwę wykorzystywanego systemu operacyjnego. Są one wykorzystywane jedynie w celach technicznych oraz statystycznych. Nasz serwis korzysta ponadto z plików cookies (są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika w plikach tekstowych, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu z danego komputera). Pozwalają one nam na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki - utrudni to, lecz nie uniemożliwi korzystania z serwisu. Informacje te służą głównie ułatwieniu życia użytkownikom. Ponadto dane nie są gromadzone przez nasz serwer, lecz przechowywane na komputerach użytkowników. Zarówno informacje pochodzące z logów serwera, jak i z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Udostępnianie danych

Jako wydawca serwisu falowniki.com nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmami zbiorcze zestawienie statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. 

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy (dalej zwane znakami towarowymi) oraz nazwy własne i handlowe produktów zamieszczone w Witrynie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do poszczególnych Firm oraz innych podmiotów i zostały użyte w niniejszym serwisie w celach łatwiejszej identyfikacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. PSA nie ponosi odpowiedzialnośći za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. PSA nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików

Zmiany warunków i zastrzeżeń

PSA może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Kontakt

W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o przesłanie ich na adres znajdujący się na stronie kontaktowej.