falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

falownik ACS 880


4.29/5 z 41 oceniających
falowniki ACS 880
  • sterowanie skalarne
  • sterowanie DTC
  • pompy
  • wentylatory
  • taśmociągi
  • napędy główne maszyn, bardzo ciężkie rozruchy i praca

Un = 230 V (zakres 208 do 240 V). Zasilanie 230V (od 0.55 do 75 kW)
parametry znamionowe praca lekka praca ciężka poziom hałasu straty cieplne przepływ powietrza typ obudowa
IN A Imax A PN kW ILd A PLd kW IHd A PHd kW dBA W m³/h

4.6 6.3 0.75 4.4 0.75 3.7 0.55 46 73 44 ACS880-01-04A6-2 R1
6.6 7.8 1.1 6.3 1.1 4.6 0.75 46 94 44 ACS880-01-06A6-2 R1
7.5 11.2 1.5 7.1 1.5 6.6 1.1 46 122 44 ACS880-01-07A5-2 R1
10.6 12.8 2.2 10.1 2.2 7.5 1.5 46 172 44 ACS880-01-10A6-2 R1
16.8 18.0 4.0 16.0 4.0 10.6 2.2 51 232 88 ACS880-01-16A8-2 R2
24.3 28.6 5.5 23.1 5.5 16.8 4 51 337 88 ACS880-01-24A3-2 R2
31.0 41 7.5 29.3 7.5 24.3 5.5 57 457 134 ACS880-01-031A-2 R3
46 64 11 44 11 38 7.5 62 500 200 ACS880-01-046A-2 R4
61 76 15 58 15 45 11 62 630 200 ACS880-01-061A-2 R4
75 104 18.5 71 18.5 61 15 62 680 280 ACS880-01-075A-2 R5
87 122 22 83 22 72 18.5 62 730 280 ACS880-01-087A-2 R5
115 148 30 109 30 87 22 67 840 435 ACS880-01-115A-2 R6
145 178 37 138 37 105 30 67 940 435 ACS880-01-145A-2 R6
170 247 45 162 45 145 37 67 1260 450 ACS880-01-170A-2 R7
206 287 55 196 55 169 45 67 1500 450 ACS880-01-206A-2 R7
274 362 75 260 75 213 55 65 2100 550 ACS880-01-274A-2 R8 3

Un = 400 V (zakres 380 do 415 V). Zasilanie 400V (od 0.55 do 250 kW)
parametry znamionowe praca lekka praca ciężka poziom hałasu straty cieplne przepływ powietrza typ obudowa
IN A Imax A PN kW ILd A PLd kW IHd A PHd kW dBA W m³/h

2.4 3.1 0.75 2.3 0.75 1.8 0.55 46 30 44 ACS880-01-02A4-3 R1
3.3 4.1 1.1 3.1 1.1 2.4 0.75 46 40 44 ACS880-01-03A3-3 R1
4.0 5.6 1.5 3.8 1.5 3.3 1.1 46 52 44 ACS880-01-04A0-3 R1
5.6 6.8 2.2 5.3 2.2 4.0 1.5 46 73 44 ACS880-01-05A6-3 R1
8 9.5 3.0 7.6 3.0 5.6 2.2 46 94 44 ACS880-01-07A2-3 R1
10 12.2 4.0 9.5 4.0 8 3 46 122 44 ACS880-01-09A4-3 R1
12.9 16.0 5.5 12.0 5.5 10 4 46 172 44 ACS880-01-12A6-3 R1
17 21 7.5 16 7.5 12.6 5.5 51 232 88 ACS880-01-017A-3 R2
25 29 11 24 11 17 7.5 51 337 88 ACS880-01-025A-3 R2
32 42 15 30 15 25 11 57 457 134 ACS880-01-032A-3 R3
38 54 18.5 36 18.5 32 15 57 562 134 ACS880-01-038A-3 R3
45 64 22 43 22 38 18.5 62 667 200 ACS880-01-045A-3 R4
61 76 30 58 30 45 22 62 907 200 ACS880-01-061A-3 R4
72 104 37 68 37 61 30 62 1117 280 ACS880-01-072A-3 R5
87 122 45 83 45 72 37 62 1120 280 ACS880-01-087A-3 R5
105 148 55 100 55 87 45 67 1295 435 ACS880-01-105A-3 R6
145 178 75 138 75 105 55 67 1440 435 ACS880-01-145A-3 R6
169 247 90 161 90 145 75 67 1940 450 ACS880-01-169A-3 R7
206 287 110 196 110 169 90 67 2310 450 ACS880-01-206A-3 R7
246 350 132 234 132 206 110 65 3300 550 ACS880-01-246A-3 R8
293 418 160 278 160 246 1 132 65 3900 550 ACS880-01-293A-3 R8 3
363 498 200 345 200 293 160 68 4800 1150 ACS880-01-363A-3 R9 6
430 545 250 400 200 363 2 200 68 6000 1150 ACS880-01-430A-3 R9 5

Un = 500 V (zakres 380 do 500 V). Zasilanie 500V (od 0.55 do 250 kW)
parametry znamionowe
praca lekka
praca ciężka
poziom hałasu
straty cieplne
przepływ powietrza
typ obudowa
IN A Imax A PN kW ILd A PLd kW IHd A PHd kW dBA W m³/h

2.1 3.1 0.75 2.0 0.75 1.7 0.55 46 30 44 ACS880-01-02A1-5 R1
3.0 4.1 1.1 2.8 1.1 2.1 0.75 46 40 44 ACS880-01-03A0-5 R1
3.4 5.6 1.5 3.2 1.5 3.0 1.1 46 52 44 ACS880-01-03A4-5 R1
4.8 6.8 2.2 4.6 2.2 3.4 1.5 46 73 44 ACS880-01-04A8-5 R1
5.2 9.5 3.0 4.9 3.0 4.8 2.2 46 94 44 ACS880-01-05A2-5 R1
7.6 12.2 4.0 7.2 4.0 5.2 3 46 122 44 ACS880-01-07A6-5 R1
11.0 16.0 5.5 10.4 5.5 7.6 4 46 172 44 ACS880-01-11A0-5 R1
14 21 7.5 13 7.5 11 5.5 51 232 88 ACS880-01-014A-5 R2
21 29 11 19 11 14 7.5 51 337 88 ACS880-01-021A-5 R2
27 42 15 26 15 21 11 57 457 134 ACS880-01-027A-5 R3
34 54 18.5 32 18.5 27 15 57 562 134 ACS880-01-034A-5 R3
40 64 22 38 22 34 19 62 667 200 ACS880-01-040A-5 R4
52 76 30 49 30 40 22 62 907 200 ACS880-01-052A-5 R4
65 104 37 62 37 52 30 62 1117 280 ACS880-01-065A-5 R5
77 122 45 73 45 65 37 62 1120 280 ACS880-01-077A-5 R5
96 148 55 91 55 77 45 67 1295 435 ACS880-01-096A-5 R6
124 178 75 118 75 96 55 67 1440 435 ACS880-01-124A-5 R6
156 247 90 148 90 124 75 67 1940 450 ACS880-01-156A-5 R7
180 287 110 171 110 156 90 67 2310 450 ACS880-01-180A-5 R7
240 350 132 228 132 180 110 65 3300 550 ACS880-01-240A-5 R8 4
260 418 160 247 160 240 1 132 65 3900 550 ACS880-01-260A-5 R8 3
361 542 200 343 200 302 200 68 4800 1150 ACS880-01-361A-5 R9 6
414 542 250 393 250 361 2 200 68 6000 1150 ACS880-01-414A-5 R9 5

Un = 690 V (zakres 525 do 690 V). Zasilanie 690V (od 4 do 250 kW)
parametry znamionowe praca lekka praca ciężka poziom hałasu straty cieplne przepływ powietrza typ obudowa
IN A Imax A PN kW ILd A PLd kW IHd A PHd kW dBA W m³/h

7.3 12.2 5.5 6.9 5.5 5.6 4 62 217 280 ACS880-01-07A3-7 R5
9.8 18 7.5 9.3 7.5 7.3 5.5 62 284 280 ACS880-01-09A8-7 R5
14.2 22 11 13.5 11 9.8 7.5 62 399 280 ACS880-01-14A2-7 R5
18 29 15 17 15 14.2 11 62 490 280 ACS880-01-018A-7 R5
22 44 18.5 21 18.5 18 15 62 578 280 ACS880-01-022A-7 R5
26 54 22 25 22 22 18.5 62 660 280 ACS880-01-026A-7 R5
35 64 30 33 30 26 22 62 864 280 ACS880-01-035A-7 R5
42 70 37 40 37 35 30 62 998 280 ACS880-01-042A-7 R5
49 71 45 47 45 42 37 62 1120 280 ACS880-01-049A-7 R5
61 104 55 58 55 49 45 67 1295 435 ACS880-01-061A-7 R6
84 124 75 80 75 61 55 67 1440 435 ACS880-01-084A-7 R6
98 168 90 93 90 84 75 67 1940 450 ACS880-01-098A-7 R7
119 198 110 113 110 98 90 67 2310 450 ACS880-01-119A-7 R7
142 250 132 135 132 119 110 65 3300 550 ACS880-01-142A-7 R8
174 274 160 165 160 142 132 65 3900 550 ACS880-01-174A-7 R8 3
210 384 200 200 200 174 160 68 4800 1150 ACS880-01-210A-7 R9 7
271 411 250 257 250 210 200 68 6000 1150 ACS880-01-271A-7 R9 5

1 przeciążalność 130%
2 przeciążalność 125%
3 W przypadku napędów z obudową IP55, temperatura otoczenia 40 ° C. Przy wyższej temperaturze obniżenie mocy wynosi od 40 do 45 °C 1%/1 °C i 45 to 55 °C 2.5%/1 °C.
4 W przypadku napędów z obudową IP55, temperatura otoczenia 40 ° C. Przy wyższej temperaturze obniżenie mocy wynosi od 40 do 50 °C 1%/1 °C i 50 to 55 °C 2.5%/1 °C.
5 W przypadku napędów z klasy obudowy IP55 Maksymalna temperatura otoczenia 35 °C.
6 W przypadku napędów z obudową IP55, temperatura otoczenia 40 ° C. Przy wyższej temperaturze obniżenie mocy wynosi od 40 do 45 °C 1%/1 °C i 45 to 50 °C 2.5%/1 °C i 50 to 55 °C 5%/1 °C.
7 W przypadku napędów z obudową IP55, temperatura otoczenia 40 ° C. Przy wyższej temperaturze obniżenie mocy wynosi od 40 do 45 °C 3.5%/1 °C. Uwaga: Maksymalna temperatura otoczenia wynosi 45 ° C


infolinia: 48 331 20 57 - napisz do nas