falowniki

WORTAL NAPĘDOWY od 2003 roku
tel: 48 331 20 57
48 331 25 36
48 363 32 40
baner

falownik AMD


wszystkie falowniki firmy Apator Control
AMD AMD-B AMD-F AMD-S Varmeca
Ocena: 1.78/5 | liczba opinii: 23
falowniki AMD
  • Produkcja zakończona - zadzwoń: 48 331 20 57
  • sterowanie skalarne
  • pompy
  • wentylatory
  • taśmociągi

Zasilanie 1 × 230V AC
Oznaczenie AMD - ..../RN 223 0002 0005 0007 0011
Moc maszyny [kW] 0,4 0,75 1,5 2,2
Wyjście
Moc przemiennika [kVA]
1,0 1,9 2,7 4,2
Prąd wyjściowy [A]
2,5 5,0 7,0 10,0
Napięcie wyjściowe
Regulowane od 0 do napięcia zasilania
Częstotliwość znamionowa [Hz]
Programowana od 0,1 do 400 Hz
Wejście Znamionowe napiecie zasilania 1 - fazowe, 230 V AC +20% -15%; 50 / 60 Hz
Prąd wejściowy 2,9 7,6 8,8 12,5
Charakterystyka System sterowania Sinusoidalny sygnał PWM
Częstotliowść wyjściowa 0,1 ÷ 400 Hz
Rozdzielczość zadawania częstotliwości 0,1 Hz
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej 0,1 Hz
Zdolność przeciążeniowa 150% prądu znamionowego przez 60 s
Czas rozbiegu/hamowania 0,1 ÷ 600 s
Charakterystyka momentu Moment rozruchowy 150% (dla 5 Hz)
Hamowanie Hamowanie dynamiczne (czoper) lub hamowanie prądem stałym DC
Charakterystyka U/f Wybrana nastawą charakterystyki U/f
Zabezpieczenie przed utknięciem maszyny Ustawiany jako procent prądu znamionowego
Charakterystyka pracy Zadawanie częstotliwości Cyfrowo Ustawianie przyciskami na panelu cyfrowym 
 lub JOG
Sygnałem zewnętrznym Potencjometr 5 kOhm/ 0,5 W, 0 ÷ + 10 V DC, 4 ÷ 20 mA, RS-482 interfejs szeregowy, wejście wielofunkcyjne 1 ÷ 5 kroków 
( JOG, prędkość zadawana krokowo, narastanie/opadanie)
Sygnały sterowania pracą przemiennika Cyfrowo Ustawianie poprzez RUN, STOP, FOR/REV
Sygnały zewnętrzne FWD, REV mogą być skonfigurowane do pracy przy sterowaniu 2 lub 3 przewodowym, interfejs szeregowy RS-485
Wielofunkcyjne sygnały wyjściowe Podczas pracy, ustawianie wartości "Do" częstotliwości i "Do" częstotliwości zadanej, prędkość niezerowa, przekroczenie wartości momentu, itp.
Wyjście analogowe/cyfrowe Wyjście analogowe częstotliwość/prąd, cyfrowe wyjście dla pomiaru wartości częstotliwości
Inne funkcje Charakterystyka S, przepięcie, przetężenie-ochrona przed utknięciem, kontrola nieprawidłowości, regulowana częstotliwość nośna, hamowanie prądem stałym DC, hamowanie dynamiczne (czoper), restart po krótkim zaniku napięcia, nastawa częstotliwości max/min, itd. 
Zabezpieczenia Przepięcie, przetężenie, podnapięcie, przeciążenie, przegrzanie, błąd zewnętrzny, elektroniczna blokada termiczna, zwarcie doziemne.
Chłodzenie Chłodzenie powietrzem - wymuszone
Otoczenie Warunki instalowania Poniżej 1000 metrów npm, z dala od gazów korozyjnych, płynów i kurzu.
Temperatura otoczenia - 10°C ÷ 50°C 
Temperatura przechowywania -20°C ÷ 60°C
Wilgotność względna Poniżej 90% (bez kondensacji)
Wibracje Poniżej 20 Hz - 9,80 m/s2 (1G), dla 20 ÷ 50 Hz - 5,88 m/s2 (0.6 G)
Opcje Przedłużacz do panelu cyfrowego EG, moduł zdalnego sterowania RC-01, rezystor hamowania MVR/MHR


infolinia: 48 331 20 57 - napisz do nas