Falowniki SEW Eurodrive

MOVITRAC® B

Ocena: 3.03/5 | liczba opinii: 30

Dzięki MOVIDRIVE® także w przypadku asynchronicznych silników indukcyjnych trójfazowych w odniesieniu do dynamiki i regulacji uzyskiwane są właściwości, jakie do tej pory możliwe były tylko z silnikami prądu stałego.

 • Sterowanie :
  skalarne, wektorowe
 • Zastosowanie skalarne:
  pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
 • Zastosowanie wektorowe:
  napędy glówne maszyn, ciężkie rozruchy, ciężka praca
 • Opis
 • Dane techniczne
 • Schemat

W porównaniu do urządzeń MOVIDRIVE® MD_60A urządzenia MOVIDRIVE® MDX60B/61B mają następujące nowe funkcje i ulepszone wyposażenie: 

Powiększona o współczynnik 4 pamięć programowa IPOSplus® 
Powiększona o współczynnik 10 szybkość przetwarzania IPOSplus® 
Dodatkowo Task 3 dla IPOSplus® 
Podwójna liczba zmiennych IPOSplus® 
Wyraźnie zwiększona prędkość pobierania programu z PC na przetwornik 
W urządzeniu podstawowym dodatkowo 2 wejścia binarne i 3 wyjścia binarne 
Wtykany modułu pamięci do szybkiej wymiany urządzenia w razie naprawy serwisowej 
Pewna ochrona przed ponownym rozruchem według normy EN 954-1, kategoria 3, kategoria zatrzymania 0 lub 1 
Przeciążalność 200 % przez co najmniej 60 s w przypadku urządzeń wielkości budowanej 0 (0005 .... 0014), jeżeli spełnione są następujące warunki brzegowe :
– Częstotliwość PWM 4 kHz lub 8 kHz
– Częstotliwość wyjściowa więjsza niż 2 Hz
– Urządzenie znajduje się na początku fazy przeciążenia w termicznym stanie ustalonym z maks.100 % IN 
Urządzenia w wersji technologicznej Rozszerzona funkcjonalność tarcz krzywkowych, można zachować w pamięci 6 krzywek 
Urządzenia w wersji technologicznej: wewnętrzny bieg synchroniczny również w pracy VFC oraz możliwość zastosowania enkodera odcinkowego 
Przyspieszenie z ograniczeniem szarpnięć, unikanie drgań mechanicznych 
Możliwy tryb pracy synchronizowanej CAN dla zewnętrznych wartości zadanych, na przykład dla Motion-Controller 
Rozszerzenie zakresu liczby obrotów do 6000 min-1 
Możliwa częstotliwość sterująca jako wartość zadana prędkości obrotowej 
Łatwe pozycjonowanie na czujniku wentylatora silnika 
Z opcją DER11B: ulepszona analiza selsynu, lepsze zachowanie podczas regulacji

Cechy urządzenia
Duży zakres napięcia 
- urządzenia 400/500 V dla zakresu napięcia 3 x 380 ... 500 VAC
- urządzenia 230 V dla zakresu napięcia 3 x 200 ... 240 VAC 
Wysoka przeciążalność
- Wielkość budowana 0: 200 % INkrótkotrwale
- Wielkość budowana 0 ... 6: 150 % IN przez co najmniej 60 s
- Wszystkie wielkości budowane: 125 % IN stała eksploatacja bez przeciążenia (pompy, wentylatory) 
Dostępne w trybie VFC i przy IN = 100 % temperatura otoczenia do = 50 °C 
Zdolne do pracy 4-kwadrantowej dzięki standardowo zintegrowanemu stykowemu przerywaczowi hamującemu 
Kompaktowa konstrukcja urządzenia zajmuje niewielką powierzchnię szafy sterowniczej oraz optymalnie wykorzystuje objętośći szafy sterowniczej 
Standardowo zintegrowany filtr sieciowy przy wielkościach budowanych 0, 1 i 2, po stronie wejścia zachowana jest klasa wartości granicznej A bez dodatkowych zmian 
8 bezpotecjałowych wejść binarnych i 6 wyjść binarnych, jedno z nich jako wyjście przekaźnika, programowane wejścia i wyjścia 
Wejście 1 TF-/TH przeznaczone do ochrony silnika za pośrednictwem termistora PTC lub przełącznik cieplny 
Wyświetlacz 7-segmentowy przedstawiający informacje o pracy i błędach 
Osobne wejście napięciowe 24 VDC do zasilania układu elektroniki przetwornicy (parametryzacja, diagnoza i zabezpieczenie danych również przy odłączeniu 
od sieci) 
Rozłączane zaciski elektroniczne 
Rozłączane zaciski mocowe przy urządzeniach wielkości budowanej 0 i1 

Funkcje układu sterowania
Metoda regulacji VFC lub CFC działające na zasadzie orientacji wektorowej (serwonapęd asynchroniczny) 
IPOSplus®, standardowo zintegrowane sterowanie położenia i przebiegu 
2 kompletne zestawy parametrów 
Automatyczna analiza silnika 
Automatyczne sterowanie hamulcami przez przetwornicę 
Hamowanie prądem stałym dla opóźnienia silnika również w pracy 1-kwadrantowej 
Kompensacja poślizgu dla uzyskania wysokiej statycznej dokładności prędkości obrotowej również bez sprzężenia zwrotnego enkodera 
Funkcja łapania podłącza przetwornicę do jeszcze obracającego się silnika 
Przystosowane do mechanizmu dźwigni ze wszystkimi możliwymi do podłączenia systemami silnikowymi 
Ochrona silnika przed przełączeniem wywołanym chwilowym ograniczeniem prądu w zakresie osłabienia pola 
Maskowanie okna prędkości obrotowej w celu uniknięcia mechanicznych obszarów rezonansowych 
Prąd grzejny przeciwdziałający powstawaniu skroplin w silniku 
Możliwość reaktywacji ustawień fabrycznych 
Blokada parametrów chroniąca przed zmianą parametrów 
Regulator prędkości obrotowej i wejście enkodera z kartami opcji DEH11B (Encoder) i DER11B (Resolver), wygodne wspomaganie ustawienia regulatora 
Funkcje ochronne w celu zapewnienia całkowitej ochrony przetwornicy i silnika (zwarcie, przeciążenie, napięcie zbyt wysokie/niskie, zwarcie doziemne, zbyt wysoka temperatura przetwornicy, przełączenie silnika, zbyt wysoka temperatura silnika) 
Kontrola prędkości obrotowej i kontrola mocy granicznej silnika i generatora 
Programowane komunikaty obszaru sygnałowego (prędkość obrotowa, prąd, prąd maksymalny) 
Pamięć służąca do przedstawienia wykresów x/t poprzez wizualizację danych procesowych SCOPE (4 kanały, czas rzeczywisty) 
Pamięć błędów (5 miejsc) ze wszystkimi danymi roboczymi istotnymi w momencie wystąpienia błędu 
Licznik godzin pracy rejestrujący godziny włączenia (urządzenie podłączone do sieci lub 24 VDC) i czas zwolnienia (stopień końcowy podłączaony do prądu) 
Modułowa technika opcji dla konfiguracji urządzenia specyficznego dla danej aplikacji 
Jednolita obsługa, identyczna parametryzacja i taka sama technika podłączenia urządzenia w całej rodzinie produktów MOVIDRIVE® 

Technika nastawienia wartości zadanej
Przełączanie ramp (razem 4 rampy) 
Potencjometr silnika, dający się połączyć z analogową wartością zadaną i wewnętrznymi stałymi wartościami zadanymi 
Zewnętrzne zadanie wartości: 0 ... +10 V, ±10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
Połączenie potrzebne płynnej zmiany prędkości obrotowej 
Programowalna charakterystyka wejściowa potrzebna elastycznego przetworzenia wartości zadanej 
6 bipolarnych stałych wartości zadanych, łączonych z zewnętrznymi wartościami zadanymi i funkcją potencjometru silnika 
Wejście częstotliwości kierującej 
Regulowane ograniczenie szarpnięć 

Komunikacja / obsługa
Magistrala systemowa do połączenia w jedną sieć maks.64 
urządzeń MOVIDRIVE® 
Interfejs RS-485 do komunikacji SPS / IPC maksymalnie z 31 przetwornicami 
Łatwe uruchomienie i parametryzacja za pośrednictwem urządzenia obsługowego lub komputera PC 
Wtykany moduł pamięci dla szybkiej wymiany urządzenia w razie naprawy serwisowej 

Rozszerzenie systemu
Ogromne możliwości rozszerzenia systemu, np:
– demontowany pulpit sterowania z pamięcią parametrów
– Przetwornik interfejsu RS-232 RS-485
– Interfejs magistrali polowej, do wyboru PROFIBUS lub INTERBUS
– Karta wejścia/wyjścia 
– Oporniki hamulcowe, filtry sieciowe, dławiki sieciowe, dławiki wyjściowe, filtry wyjściowe 
Oprogramowanie sterujące MOVITOOLS® z wizualizacją danych procesowych SCOPE 
Wersja technologiczna z dostępem do funkcji technologicznych i dostępem do modułów aplikacyjnych w celu wygodnego rozwiązania zadań stawianych przed napędem 
Zasilacz sieciowy drugostronny MOVIDRIVE® MDR60A 
– energia z generatora jest powrotnie przekazywana do sieci 
– umożliwia to odciążenie termiczne szafy sterowniczej oraz oszczędność kosztów 

Normy / Dopuszczenia
Aprobaty UL-, cUL- oraz C-Tick 
Bezpieczne oddzielenie łączy mocowych i elektronicznych zgodnie 
z normą EN 50178 
Spełnia wymagania oznaczenia CE maszyn i urządzeń wyposażonych 
w MOVIDRIVE® na bazie dyrektywy niskonapięciowej WE 73/ 23/EWG 
oraz dyrektywą EMC 89/336/EWG. 
Spełnia wymagania dla produktu normy EMC EN 61800-3. 
Spełnia wymagania bezpieczeństwa "bezpieczne zatrzymanie" według EN 954-1, kategoria 3

Podłączenie sieciowe

Moc silnika

Prąd wyjściowy ustalony

Filtr sieciowy
zintegrowany, klasa

MOVITRAC® B Typ

Wielkość budowana

230 V 1-fazowy 0.55 kW / 0.75 HP AC 3.3 A B połączony przewodem MC07B0005-2B1-4-00 0S
0.75 kW / 1.0 HP AC 4.2 A MC07B0008-2B1-4-00
1.1 kW / 1.5 HP AC 5.7 A MC07B0011-2B1-4-00 0L
1.5 kW / 2.0 HP AC 7.3 A MC07B0015-2B1-4-00
2.2 kW / 3.0 HP AC 8.6 A MC07B0022-2B1-4-00
400 V 3-fazowy 0.55 kW / 0.75 HP AC 2.0 A A MC07B0005-5A3-4-00 0S
0.75 kW / 1.0 HP AC 2.4 A MC07B0008-5A3-4-00
1.1 kW / 1.5 HP AC 3.1 A MC07B0011-5A3-4-00
1.5 kW / 2.0 HP AC 4.0 A MC07B0015-5A3-4-00
2.2 kW / 3.0 HP AC 5.5 A MC07B0022-5A3-4-00 0L
3.0 kW / 4.0 HP AC 7.0 A MC07B0030-5A3-4-00
4.0 kW / 5.0 HP AC 8.6 A MC07B0040-5A3-4-00
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.


infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas